ตำแหน่ง : Application Specialist

Full-time

 

Application Specialist (Pathology) ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในงานด้านพยาธิวิทยา ทางผู้ปฏิบัติงานจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับลูกค้าซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยลักษณะงานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชอบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ โปรแกรม และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในงานพยาธิวิทยา

 

ลักษณะงาน
- แนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ห้างฯเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า
- สนับสนุนงานขายผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- แก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสารทางวิชาการสนับสนุนการขายและการทำตลาดของผลิตภัณฑ์
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทางต่างประเทศที่ทางห้างฯเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อทำงานร่วมกันสำหรับสนับสนุนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- โบนัส และค่านายหน้า

- ค่าน้ำมันรถ

- ค่าโทรศัพท์

- สนับสนุนค่าเรียนภาษาอังกฤษ

- มีโอกาสเดินทางศึกษาอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ หรือ เทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

- หากมีประสบการณ์ทางด้านพยาธิวิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น MS Office ได้ดี

- รักงานด้านการบริการ และมีความรับผิดชอบ

- สามารถเดินทางไปประชุม/ศึกษาอบรมที่ต่างประเทศได้ (ในกรณีที่สถานการณ์โควิด-19คลี่คลาย) 

 

วิธีการรับสมัครงาน Sales@medicaresupply.net