ตำแหน่ง : วิศวกรซ่อมบำรุง (Field service engineer)

Full-time

 

วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติในงานด้านพยาธิวิทยา ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ โดยทางวิศวกรจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน เช่น ด้าน Hardware ด้าน Software และการเชื่อมต่ออื่นๆ

 

ลักษณะงาน

- ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ให้แก่ลูกค้า

- ตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน

- ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ เมื่อมีการชำรุดให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ หรือ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- หากมีความรู้ด้าน computer network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- ค่าน้ำมันรถ

- ค่าโทรศัพท์

- สนับสนุนค่าเรียนภาษาอังกฤษ

 

วิธีการรับสมัครงาน Sales@medicaresupply.net