งานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 Emerging Diseases: New Normal for Pathologists

โดย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ