งานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30

งานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

"Artificial intelligence : friend or Foe of pathologists"

February 27th-March 1st ,2019 Windsor Suites Hotel Bangkok