dot dot
dot
วิธีการ COAT SLIDES เพื่อใช้ในงาน IMMUNOHISTOCHEMISTRY
dot
bulletวิธีการ COAT SLIDES
bulletอุปกรณ์และน้ำยาที่ต้องเตรียม
dot
ความรู้เบื่องต้นทางด้านอิมมูโนพยาธิวิทยา
dot
bulletอิมมูโนพยาธิวิทยา (Immunohistochemistry)
bulletการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาทางอิมมูโนพยาธิวิทยา
bulletProtocol การย้อม Immunohistochemistry
bulletสรุปขั้นตอนการย้อม IHC โดยใช้ EnVision kit เป็น detection System
dot
Flow Cytometry Research Reagents
dot
bulletFlow Cytometry Research Reagents
dot
Apoptosis Kits
dot
bulletApoptosis Kits
dot
คำถาม

dot
สมัครงาน

สมัครเข้าร่วมงานกับบริษัท

ตำแหน่ง :    วิศวกรซ่อมบำรุง (Field service engineer)

Full-time  · ฿12,000 - ฿20,000 / month

ลักษณะงาน

- ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ให้แก่ลูกค้า

- ตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน

- ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ เมื่อมีการชำรุดให้แก่ลูกค้า

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

-ค่าน้ำมันรถ

-ค่าโทรศัพท์

คุณสมบัติ 

1. ปริญญาตรี วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ 

หรือ ปวส สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ขับรถยนต์ได้

5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิธีการรับสมัครงาSales@medicaresupply.net

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง :  Application Specialist

Full-time  · ฿15,000 - ฿30,000 / month

ลักษณะงาน

- แนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ห้างฯเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

- สนับสนุนงานขายผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

- แก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

- จัดเตรียมเอกสารทางวิชาการสนับสนุนการขายและการทำตลาดของผลิตภัณฑ์

- ติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทางต่างประเทศที่ทางห้างฯเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อทำงานร่วมกันสำหรับสนับสนุนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- โบนัส และค่านายหน้า

- ค่าน้ำมันรถ

- ค่าโทรศัพท์

- สนับสนุนค่าเรียนภาษาอังกฤษ

- มีโอกาสเดินทางศึกษาอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ หรือ เทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

- รักงานด้านการบริการ และมีความรับผิดชอบ

- สามารถเดินทางไปประชุม/ศึกษาอบรมที่ต่างประเทศได้ (ในกรณีที่สถานการณ์โควิด-19คลี่คลาย) 

 

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิธีการรับสมัครงาน Sales@medicaresupply.netCopyright © 2010 All Rights Reserved.